Service & Underhåll

Öbergs Vent Teknik AB utför service och underhållsarbeten till uppdragsgivare inom alla typer av Ventilationssystem. Ett återkommande problem är dålig inomhusluft pga att det slarvats med servning av befintliga ventilationsanläggningar, vilket påverkar både funktion och livslängd.

Vi hjälper våra kunder med regelbundet underhåll av deras ventilationssystem för god inomhusklimat och friskare fastigheter, samt spar både plånbok och miljön i långa loppet. Luftflödet minskar när luftfilter sätts igen. Smutsiga till- och frånluftsdon alstrar ljud och försämrar ventilation. Med medveten, regelbunden service och tillsyn undviker fastighetsägare problemet.

Kontakta oss för mer information hur vi kan hjälpa dig.

 

Kontaktperson: Service & Underhåll

Kenneth Norlin
Telefon:  0708-34 08 40
Email:     kenneth@obergsventteknik.se