OVK & Energideklaration

OVK-Besiktning och Energideklaration

Öbergs Vent Teknik AB utför OVK-Besiktningar och Energideklarationer. Vi hjälper privatpersoner, företag och fastighetsägare i Jönköpings kommun

OVK-Besiktning

OVK-Besiktning betyder Obligatorisk Ventilationskontroll. Syftet med krav på funktionskontroll av ventilationsanläggningar är att säkerställa driftsäkra och tillfredsställande inomhusklimat i fastigheter.

OVK-Besiktningar skall göras dels innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången, dels vid jämna mellanrum efteråt. Det är fastighetsägarens som ska se till att en obligatoriskt funktionskontroll utförs, enligt bestämmelserna i Plan- och Byggförordningen.

Öbergs Vent Teknik AB’s besiktningsmän hjälper dig från start till mål med att upprätta protokoll och skickar in till kommunens byggnadsnämnd, en tillsynsmyndighet.

Energideklaration

Öbergs Vent Teknik AB hjälper fastighetsägare med uppförande av energideklaration av din byggnad. En energideklaration talar om hur mycket energi en fastighet använder.

En fastighetsägare som hyr ut eller säljer en bostad eller lokal är skyldig att visa en energideklaration. Deklarationen ska vara utförd av en certifierad energiexpert.

Kontakta oss för hjälp inom OVK-Besiktningar och energideklaration i Jönköping med omnejd!

Kontaktperson:  OVK-Besiktning och Energideklaration

Stefan Latham
Telefon:   0733-64 85 51
Email:      stefan@obergsventteknik.se